EU telekom pakken: Det italienske formandskab forslår lovgivning om netneutralitet uden nogen netneutralitet

Version: 26. november kl. 21

Torsdag 27. november behandler Rådet for Den Europæiske Union (Rådet) telekom pakken 2013/0309 (COD), som blandt andet indeholder bestemmelser om netneutralitet.

Blokering i Tyrkiet

Jeg var i Istanbul i weekenden.
De blokerer stadig flittigt.

Lovforslag 2014-15 med IT-politisk indhold

Regeringens lovkatalog for 2014-15 kan ses her
http://www.stm.dk/multimedia/lovgivning_folketings_ret_2013_14_web.pdf

Nedenfor har vi angivet de lovforslag, som ud fra den korte beskrivelse i lovkataloget falder inden for IT-Politisk Forenings arbejdsområder, og hvor vi formentlig vil skrive et høringssvar til lovudkastet. Tekst i kursiv er taget fra lovkataloget, og efterfølgende tekst er vores kommentarer.

Høringsvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/38956

Dette høringssvar vedrører alene § 1, nr. 7 og § 2, nr. 2 om videregivelse af eksterne registerdata til Arbejdstilsynet og adgang til samkøring. IT-Politisk Forening har ingen bemærkninger til de øvrige dele af lovforslaget.

Brodne Kar

Eksempler på hvorfor man ikke skal have tillid til at "systemet" ikke lækker personlige oplysninger fra registrering og overvågning

Fremhævningerne er IT-POL's.

Høringsvar vedr. Beretning nr. 3 (nedsættelse af parlamentarisk arbejdsgruppe for datasikkerhed)

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/37892

IT-Politisk Forening takker for muligheden for at afgive høringssvar om denne beretning fra Retsudvalget og Kulturudvalget. Vi er meget enige i, at der er behov for en bedre beskyttelse af borgernes persondata og deres ret til privatliv. Det gælder såvel i forhold til private virksomheder som offentlige institutioner.

Høringssvar om bekendtgørelse vedrørende almen praksis (diagnosekodning, datafangst og indberetning af data)

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/37898

Dette høringssvar beskæftiger sig alene med udkast til bekendtgørelse om kodning og datafangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken. IT-Politisk Forening har ikke bemærkninger til de øvrige bekendtgørelser i høringen.

Høringssvar om vilkårene for beskyttelse af investeringer og ISDS i TTIP (EU-høring)

Link til høringen og høringsdokumenter
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179

PIM: 751360048472219414 (identifikation af høringsvar hos EU)

Videresendelse af mails fra E-boks

Dorte Toft fra Berlingske Tidende havde i 2012 et indlæg hvor hun undrede sig over at man ikke kunne få videresendt blot overskriften på mails sendt til eboks. Eboks' Marketing & Communications Director kom efter en gang halleluja for eboks med følgende åndfulde svar: "..... Dit input om at sætte afsenders navn op i overskriften er noteret, og muligvis også inden for rækkevidde. "

NemID høringssvar

IT-Politisk Forenings høringssvar

om næste generation af den nationale identifikations- og digital signaturinfrastruktur (NemID)

Henvendelse til arrangørerne af Folkemødet om registrering af borgere på WiFi hotspots

[ sendt som email til folkemoedet[at]brk.dk onsdag 11/6 2014, kl. 17:44 ]

Til arrangørerne af Folkemødet,

Jeg er næstformand i IT-Politisk Forening, som har arbejdet med logning af tele- og internettrafik siden 2007. Vi har bl.a. skrevet høringssvar til lovforslag på dette område.

Tale af Jesper Lund på IT-Politisk Forenings grundlovsmøde 2014

Tale holdt af næstformand Jesper Lund på IT-Politisk Forenings grundlovsmøde 5. juni 2014, kl. 14:30, på Amager Fælled. Video med talen følger senere.

I dag er det grundlovsdag, og efter traditionen fejrer vi at den danske befolkning i 1849 fik mulighed for selv at vælge magthaverne ved frie valg, og at den enkelte borger fik en række frihedsrettigheder i forhold til staten.

Regering: tvivl om fortolkning af EU-dom skal komme masseovervågningen til gode

Mandag 2. juni var der åbent samråd i Retsudvalget, hvor Justitsministeren af MF Pernille Skipper (EL) var blevet bedt om at tage stilling til hvad EU-dommen om logningsdirektivet af 8. april 2014 betyder for de danske logningsregler.

Argumenterne fra softwarepatent-modstanderne er ikke "faktuelt forkerte", som Politiken påstår

Onsdag 21/5 publicerede Politiken en artikel med overskriften "Patentkoks: Både ja- og nejside tager grueligt fejl", hvor der rettes kritik af både JA-siden og NEJ-siden i forhold til den aktuelle diskussion om softwarepatenter.
http://politiken.dk/indland/politik/ep_valg/ECE2295122/patentkoks-baade-ja--og-nejside-tager-grueligt-fejl/

Tænketanken Europa fifler med facts om softwarepatenter

Tænketanken Europa fifler med facts om softwarepatenter

IT-Politisk Forening

20-05-2014

Abstract

Tænketanken Europa anerkender at EPO, det Europæisk Patentkontor, udsteder softwarepatenter i strid med den Europæiske Patent Konvention, og at dette er en potentiel trussel for Danmark. Tænketanken anbefaler alligevel et “Ja” til EU-patentdomstolen og skriver:

Brev om patenter til danske politikere

Følgebrev til notat: IT-Politisk Forening - Patenter uden demokratisk kontrol - 13/5-2014

Patenter uden demokratisk kontrol

Patenter uden demokratisk kontrol

IT-Politisk Forening

18-05-2014

 

Europæisk aktionsdag for #WePromiseEU

I dag inviterer en koalition af 36 organisationer i European Digital Rights, heriblandt IT-Politisk Forening, alle europæiske borgere til at deltage i en fælles EU aktionsdag, hvor vi forlanger at det næste Europaparlament skal forsvare vores menneskerettigheder i det digitale rum (digitale rettigheder).

IT-valgmøde Europaparlamentet 2014

IT-Politisk valgmøde i København og på nettet

Vil du vide mere om de forskellige partiers holdninger på IT-området?

I den almindelige valgkamp overses IT-området ofte. Derfor afholder IT-Politisk Forening (som ved tidligere valg) et valgmøde, hvor du kan spørge om partiernes IT-politik, hvis du medbringer din bærbare computer.

Valgmødet afholdes hos HK:
Svend Aukens Plads 11,
2300 København S
8. maj 2014
19:00 til 21:30
Lokale, Rund Mødesal

Henvendelse fra IT-Politisk Forening om netneutralitet og ITRE afstemning 24/2

Kære Britta Thomsen / Jens Rohde / Bendt Bendtsen,

Jeg skriver til dig på vegne af IT-Politisk Forening. For at sikre en fri og uhindret adgang til internettet, er netneutralitet afgørende for vores medlemmer.

Mandag 24/2 skal ITRE udvalget stemme om "telepakken", der også indeholder lovgivning om netneutralitet. Det er positivt, at EU får konkret lovgivning om netneutralitet. Enkelte EU lande har allerede sikret netneutralitet med national lovgivning, men Danmark har eksempelvis ikke.

Pages

Subscribe to IT-Politisk Forening RSS